Welkom op de site van de Landelijke Gilde van GEISTINGEN, OPHOVEN en KESSENICH

In bijna iedere landelijke dorpskern in Vlaanderen is er een afdeling van de Landelijke Gilden. Vlaanderen telt momenteel 974 lokale Gildes.

Ons voornaamste doel is ertoe bij te dragen dat het op het platte land goed is om te leven voor alle bewoners.

Daarom organiseren wij ontspannende activiteiten en cursussen rond onderwerpen die gaan van de traditionele kooklessen tot meer gedurfde activiteiten, zoals een zeilweekend.

Voor de nog grotere activiteiten kunnen we steeds op de medewerking rekenen van KVLV Geistingen. Samen organiseerden wij het allereerste  'Dorp in de Kijker' en meer recent, en opnieuw voor het eerst in de geschiedenis van de Landelijke Gilden, een "verlichte sneukeltocht". 

Ons ledenaantal groeit elk jaar en de kaap van de 100 leden werd in januari 2006 overschreden. 

Wij proberen ook om een actieve rol te spelen in de gewestafdeling; zo hebben wij met de bestuursleden, op zaterdag 1 april 2006, een oriëntatietocht georganiseerd voor de lokale besturen uit de provincies Limburg en West-Vlaanderen.